แบบฝึกหัดท้ายบท การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและบางชนิด

Go down

แบบฝึกหัดท้ายบท การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและบางชนิด

ตั้งหัวข้อ  jiran1 on Wed Feb 09, 2011 10:47 pm

1.พารามีเซียมควบคุมการพัดโบกของซิเลียให้เคลื่อนไหวตอบสนองสิ่งเร้าได้โดยอาศัยโครงสร้างใด


ก. Nerve net
ข. Nerve ganglion
ค. Nervous system
ง. Co-ordinating fiber
2. สิ่งมีชีวิตในข้อใดไม่มีเซลล์ประสาท
ก. ไฮดรา
ข. พลานาเรีย
ค. พารามีเซียม
ง. ไส้เดือนฝอย
3.สิ่งมีชีวิตพวกแรกที่มี Nerve cell คืออะไรก. ฟองน้ำ
ข. พลานาเรีย
ค. แมงกะพรุน
ง. พารามีเซียม

4. " มีเซลล์ประสาทแต่ไม่มีศูนย์รวมของระบบประสาท" เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ก. ไฮดรา
ข. อะมีบา
ค. ฟองน้ำ
ง. พารามีเซียม

5. ระบบประสาทของแมลงพัฒนาดีกว่าของพลานาเรีย เนื่องจากแมลงมีโครงสร้างใด
ก. สมอง
ข. ปมประสาท
ค. ร่างแห
ง. เส้นใยประสาท

6. พลานาเรียมีระบบประสาทเจริญดีกว่าไฮดราเพราะมีโครงสร้างในข้อใด

ก. Nerve ganglion
ข. Nerve net
ค. Brain
ง. ถูกทุกข้อ

7. สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีระบบประสาทรวมเป็นปมที่ส่วนหัว ตามลำตัว และมีเส้นประสาทขวางตามลำตัวคล้ายขั้นบันใด

ก. ไฮดรา
ข. แมลง
ค. พลานาเรีย
ง. ไส้เดือนดิน

8. สิ่งมีชีวิตคู่ใดที่มีปมประสาท

ก. แมลง ไฮดรา
ข พลานาเรีย แมลง
ค. พารามีเซียม ไฮดรา
ง. พลานาเรีย พารามีเซียม

9. การนำกระแสประสาทของสัตว์ในไฟลัมซีเลนเทอราตา เหมือนกับการนำกระแประสารทในส่วนใดของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ก. ระบบขับถ่าย
ข. ทางเดินอาหาร
ค. ทางเดินหายใจ
ง. กล้ามเนื้อรอบกระดูก

10. สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีระบบประสาทที่พัฒนาการและความสลับซับซ้อนน้อยที่สุด และมากที่สุด ตามลำดับ

ก. ฟองน้ำ และ พลานาเรีย
ข. ไฮดรา และ พลานาเรีย
ค. พลานาเรีย และ ดาวทะเล
ง. ดาวทะเล และไฮดรา


jiran1

จำนวนข้อความ : 11
Join date : 09/02/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ