แบบฝึดหัดท้ายบทเรื่อง การศึกษาชีววิทยา

Go down

แบบฝึดหัดท้ายบทเรื่อง การศึกษาชีววิทยา

ตั้งหัวข้อ  jiran1 on Wed Feb 09, 2011 10:52 pm

ข้อที่ 1)
ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนที่เรียกว่า ความรู้ทางชีววิทยา
ข้อมูล สมมติฐาน
ข้อเท็จจริง ทฤษฎี
ปัญหา การทดลอง
ข้อเท็จจริง การทดลอง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 2)
การควบคุมตัวแปร เป็นเทคนิคสำคัญในขั้นตอนใดของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การตั้งปัญหา
การตั้งสมมติฐาน
การตรวจสอบสมมติฐาน
การแปลผลการทดลอง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 3)
ในการตรวจสอบสมมติฐาน จะต้องมีการออกแบบ และการวางแผนการทดลอง ในการออกแบบ และวางแผนที่ดีจะต้องกระทำดังข้อใด
มีชุดควบคุม
มีชุดทดลอง
จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอ
จัดให้มีทั้งชุดทดลอง และชุดควบคุม

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 4)
. การออกแบบ หรือการวางแผนการทดลองเพื่อแก้ปัญหาทางชีววิทยา จะกระทำเมื่อใด
เข้าใจตัวปัญหาดีแล้ว
ตั้งสมมติฐานแล้ว
สังเกตอย่างถี่ถ้วนแล้ว
ตรวจสอบสมมติฐานแล้ว

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 5)
ทุกครั้งที่นักเรียนต้องไปหาแพทย์ แพทย์จะถามอาการต่างๆ ก่อนที่จะตรวจ ให้ยาหรือทำการรักษา การถามของแพทย์ถือว่าเป็นขั้นตอนใดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การสังเกต
การตั้งสมมติฐาน
การรวบรวมข้อมูล
การสรุปผลจากข้อมูล

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 6)
หลังจากแพทย์ได้ทำการซักถามอาการต่างๆ และตรวจอย่างละเอียดแล้ว แพทย์จะให้ยาแก่ผู้ป่วย การให้ยาของแพทย์ใกล้เคียงกับชั้นตอนใดมากที่สุด
การสังเกต
การตั้งปัญหา
การทดลอง
การตั้งสมมติฐาน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 7)
การที่แพทย์จะให้ยาเพื่อรักษาแก่ผู้ป่วยได้ แพทย์จะต้องยึดขั้นตอนใดในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การสังเกต
การตั้งปัญหา
การทำการทดลอง
การตั้งสมมติฐาน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ Cool
การศึกษาชีววิทยา ( biology ) ทำให้มนุษย์สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในด้านใดต่อไปนี้มากที่สุด
การขนส่ง
การเกษตร
การแพทย์
การชลประทาน

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 9)
สมมติฐานหมายถึงข้อใดต่อไปนี้
การทดลองที่มีการควบคุม
ข้อสรุปที่ได้จากผลการทดลอง
ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการสังเกต
คำอธิบายที่สร้างขึ้นซึ่งอาจไม่เป็นจริง ก็ได้

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 10)
ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ถ้าหากผลที่ได้จากการทดลองไม่สอดคล้องกับสมมติฐานจะต้องทำอย่างไร
ตั้งปัญหาใหม่
เปลี่ยนสมมติฐานใหม่
สังเกตใหม่อีกครั้ง
ออกแบบการทดลองใหม่

jiran1

จำนวนข้อความ : 11
Join date : 09/02/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ