แบบฝึดหัดท้ายบทเรื่องระบบย่อยอาหาร

Go down

แบบฝึดหัดท้ายบทเรื่องระบบย่อยอาหาร

ตั้งหัวข้อ  jiran1 on Wed Feb 09, 2011 10:32 pm

1. เซลล์ชนิดหนึ่งของฟองน้ำที่มีหน้าที่โบกพัดอาหารเข้าสู่เซลล์เรียกว่าอะไร?
ก.โคเอโนไซด์
ข.พลาสมิด
ค.แฟลลเจลัม
ง.แฟลเจลลา

2.สัตว์ในข้อใดมีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์
ก.ไส้เดือน
ข.แมลง
ค.คน
ง.พลานาเลีย


3.กระบวนการที่เนื้อเยื่อหลอดอาหารบีบตัวคลายตัวเพื่อเคลื่อนย้ายอาหารเรียกว่าอะไร?
ก.ไกลโคลิซิส
ข.เพอริสตัลซิส
ค.ลำเลียงอาหาร
ง.ไม่มีข้อใดถูก


4.ที่ลำไส้เล็กส่วนดูโอดินัมสร้างน้ำย่อยอะไรบ้าง?
ก.โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิพิด
ข.โปรตีน ลิพิด
ค.คาร์โบไฮเดรต ลิพิด
ง.โปรตีน ลิพิด


5.กระบวนการใดที่เกิดขึ้นภายนอกไมโทคอนเดรีย
ก.วัฎจักรเครบส์
ข.ฟอสโฟรีเลชัน
ค.การถ่ายทอดอิเล็กตรอน
ง.ไกลโคลิซิส


6.กระบวนการเปลี่ยนกรดไพรูวิกให้เป็นแอคซิทิล โคเอมไซม์เออยู่ในกระบวนการใด
ก.วัฎจักรเครบส์
ข.ฟอสโฟรีเลชัน
ค.การถ่ายทอดอิเล็กตรอน
ง.ไกลโคลิซิส


7.หลังสิ้นสุดวัฏจักรเครบส์ได้อะไรมาบ้าง
ก.ATP NADH FADH2
ข.ATP ADP NADPH
ค.H2O ATP FADH2
ง.NADH ATP แอซิทิลโคเอมไซม์A


8.FAD มีวิตามินใดเป็นองค์ประกอบ
ก.วิตามิน B2
ข.วิตามิน C
ค.วิตามิน B12
ง.วิตามินK


9.ในเซลล์กล้ามเนื้อหรือหัวใจจะได้ ATP จากการกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนกี่โมเลกุล
ก.32 โมเลกุล
ข. 34 โมเลกุล
ค. 36 โมเลกุล
ง. 38 โมเลกุล


10.ร่างกายกำจัดหมู่อะมิโนที่หลุดออกจากกระบวนการสลายอาหารระดับเซลล์อย่างไร
ก.ทางปอด
ข.ทางปัสสาวะ
ค.ทางเลือด
ง.ถูกทุกข้อ


jiran1

จำนวนข้อความ : 11
Join date : 09/02/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ