แบบฝึดหัดท้ายบทเรื่อง ระบบหายใจ

Go down

แบบฝึดหัดท้ายบทเรื่อง ระบบหายใจ

ตั้งหัวข้อ  jiran1 on Wed Feb 09, 2011 10:27 pm

1. ข้อความใดเกี่ยวกับการหายใจต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง

ก. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องหายใจในสิ่งแวดล้อมที่มี O2

ข. พืชสีเขียวมีการหายใจทั้งกลางวันและกลางคืน

ค. ขบวนการหายใจเป็นขบวนการไม่ต้องใช้ O2

ง. เอมบริโอเจริญอยู่ใยตัวแม่ไม่มีการหายใจ

2. ในการสูดลมหายใจเข้าออก เราควรจะสูดลมหายใจผ่านโพรงจมูกมากกว่าที่จะหายใจทางปาก เหตุผลของข้อแนะนำนี้คืออะไร

ก. โพรงจมูกเป็นทางเดินอากาศ ปากเป็นทางเดินอาหาร

ข. โพรงจมูกจะให้ O2 ผ่านเข้าไปและกัก CO2 ไม่ให้เข้า

ค. ขนเล็กๆ ในโพรงจมูกจะกรองอากาศที่ผ่านเข้าโดยดักฝุ่นละอองไว้

ง. โพรงจมูกอยู่ใกล้สมองจึงควบคุมปริมาณอากาศเข้าออกได้ดีกว่า

3. ตำแหน่งที่ทางเดินอาหารและทางเดินอากาศมาบรรจบเป็นบริเวณเดียวกัน คือ

ก. กล่องเสียง

ข. คอหอย

ค. ฝาปิดกล่องเสียง

ง. หลอดอาหาร

4. การแลกเปลี่ยนแก๊สในแมลงสาบเกิดขึ้นระหว่างอวัยวะใด

ก. รูหายใจกับท่อลม

ข. เลือดกับท่อลม

ค. เซลล์กับท่อลม

ง. รูหายใจกับเลือด

5. ภายหลังจากการวิ่งแข่งมา 200 เมตร เราจะมีอัตราการสูดลมหายใจเข้าออกสูงมาก ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุใด

ก. สมองขาด O2

ข. ยูเรียที่ให้ไตขจัดออกมีมากขึ้น

ค. เลือดขาดอาหาร

ง. CO2 ในเลือดสูงขึ้น

6. ในการทำขนมปังจำเป็นต้องใส่ยีสต์เพราะเหตุใด

ก. ยีสต์มีวิตามินบี 12 มาก

ข. ยีสต์ให้แอลกอฮอล์ทำให้ขนมปังมีกลิ่นหอม

ค. ยีสต์ปล่อย CO2 ซึ่งเป็นแก๊สทำให้แป้งพองตัว

ง. ยีสต์เพิ่มจำนวนรวดเร็วโดยการแตกหน่อ

7. ผลผลิตจากการหายใจของกล้ามเนื้อลายแบบเดียวกันทีได้เอทิลแอลกอฮอล์และ CO2 ของยีสต์ คือ

ก. กรดแลกติก และพลังงาน

ข. กรดแลกติก และคาร์บอนไดออกไซด์

ค. กรดแลกติก และเอทิลแอลกอฮอล์

ง. เอทิลแอลกอฮอล์ และคาร์บอนไดออกไซด์

8. สารเคมีที่เร่งอัตราการเผาผลาญอาหารได้มากที่สุด คือ

ก. O2

ข.CO2

ค.กลูโคส

ง. H+
9. oxyhemoglobin จะพบปรากฏอยู่ใน

ก. พลาสมา

ข. อัลวีโอลัส

ค. เม็ดเลือดแดง

ง. อัลวีโอลัส และเม็ดเลือดแดง

10. ระบบหายใจของสัตว์แบบใดที่สามารถนำออกซิเจนไปให้เซลล์โดยตรง

ก. เหงือก

ข. ปอด

ค. ลังบุก

ง. ระบบท่อลม

11. อัตราการแลกเปลี่ยนแก๊สของพืชน้ำขึ้นอยู่กับ

ก. ออกซิเจนที่ละลายน้ำได้

ข. ปริมาณ CO2 ในอากาศ

ค. pH ของน้ำที่พืชอาศัยอยู่

ง. ทั้ง ก. ข. และค.

12. กระบวนการใดเกี่ยวข้องกับการหายใจน้อยที่สุด

ก. การดูดซึมอาหาร

ข. การขับถ่ายของเสีย

ค. การหดตัวของกล้ามเนื้อ

ง. การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์jiran1

จำนวนข้อความ : 11
Join date : 09/02/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ