แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

Go down

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

ตั้งหัวข้อ  jiran1 on Wed Feb 09, 2011 10:17 pm

1. Cyclosis เป็นการไหลเวียนภายในเซลล์ของโครงสร้างใด

ก. คลอโรพลาสต์
ข. ไมโทคอนเดรีย
ค. ไซโทพลาซึม
ง. ผลึกต่าง ๆ
2. โครงสร้างใดมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับ Amoeboid Movement และการทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อ
ก. Myofibril
ข. Microtubule
ค. Microfilament
ง. Microfiber
3. จะพบการเคลื่อนไหวแบบอะมีบาได้ในเซลล์ชนิดใด
ก. ราเมือก พอลเลนทิวบ์
ข. ยีสต์ เม็ดเลือดขาว
ค. ยูกลีนา วอร์ติเซลลา
ง. เอนตามีบา แบคทีเรีย

4. การเคลื่อนไหวแบบ Amoeboid Movement นอกจากพบในอะมีบาแล้วพบได้ในเซลล์พวกใด
ก. เซลล์เม็ดเลือดแดง
ข. เซลล์เม็ดเลือดขาว
ค. พารามีเซียม
ง. ยูกลีนา

5. การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของ Sol กับ Gel เป็นการทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของโพรโทซัวชนิดใด
ก. ยูกลีนา
ข. พลาสโมเดียม
ค. พารามีเซียม
ง. อะมีบา

6. Flagella นอกจากจะพบในพวกยูกลีนาแล้วยังพบได้ในเซลล์ชนิดใด
ก. เซลล์แบคทีเรีย
ข. เซลล์สืบพันธุ์พืชชั้นต่ำ
ค. เซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์
ง. ถูกทุกข้อ

7. การที่ Cilia ทำงานประสานกันได้เพราะมีการติดต่อโดยทางใด
ก. Nerve net
ข. Co-ordinating Fiber
ค. Co-ordinate Cell
ง. Nerve Ganglion

8. การจัดตัวของ Microtubules ใน Cilia และ Flagella เป็นแบบใด

ก. 9 + 0
ข 9 + 2
ค. 9 + 4
ง. 9 + 6

9. การเคลื่อนที่ของพารามีเซียมโดยอาศัยการโบกพัดของโคนซีเลียจะหยุดเมื่อตัดสิ่งใดออก

ก. Basal body
ข. Kinetosome
ค. Microtubule
ง. ข้อ ก และ ข

10. การเคลื่อนไหวแบบที่เกิดจากการไหลของเอนโดพลาสซึมเรียกการเคลื่อนที่แบบนี้ว่าอะไร
ก. การเคลื่อนไหวแบบอะมีบา (Amoeboid Movement )
ข. การเคลื่อนไหวแบบพารามีเซียม ( Paramecium Movement )
ค. การเคลื่อนไหวแบบยูกลีนา ( Eglenoid Movement )
ง. การเคลื่อนไหวแบบไฮดรา ( Hydroid Movement )


jiran1

จำนวนข้อความ : 11
Join date : 09/02/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ